NASTAVENIE

Optimálne nastavíme zvuk i obraz podľa našich skúseností, prípadne podľa želania klienta...