DOPRAVA

Zabezpečíme dopravu, na miesto inštalácie...